Frågor och svar

Ofta ställda frågor

Varför kan jag inte lika gärna fortsätta använda ADSL och min vanliga telefon?

Det fasta kopparnätet håller på att monteras ned, inget fortsatt underhåll kommer att ske bit för bit över hela landet. Telia som är ägare av nätet har informerat om att det bara är en tidsfråga innan vi står utan vår fasta telefoni och bredband via ADSL. Läs vad PTS säger.

Kan man ansluta sig senare?

Ja, den enda skillnaden är att prisbilden kommer att vara betydligt högre, då subventionen från EU/Länsstyrelsen kommer att förbrukas under byggnationen.

Gör det någon skillnad om jag ansluter mig nu eller senare?

Ja, i uppstarten krävs det en viss procent anslutna fastigheter, om det inte uppnås kan bidraget minska eller utebli. Ett för lågt antal anslutna fastigheter skulle kunna haverera alt fördyra projektet betydligt.

Kommer alla på Lovö kunna ansluta sig?

Det är vår målsättning, men 100% säkra kan vi vara först när vi vet anslutningsgraden och entreprenören har fått möjlighet att göra en analys av situationen.

Vad händer om jag har anslutit mig men det visar sig, p g a tekniska svårigheter, att jag inte kan få fiber till min fastighet?

Då kommer du få en återbetalning gällande Delbetalningen/Startavgiften, övriga avgifter på 200 + 200 kr är en kostnad som inte återbetalas.

Vad händer med mina pengar om projektet inte genomförs?

Om projektet mot förmodan inte skulle genomföras så kommer Delbetalningen/Startavgiften återbetalas, dock med ett avdrag för de kostnader projektet har ådragit sig i uppstarten.

Vad betyder 100/100 Mbit i upp-/nedladdning?

Det betyder att du har så mycket kapacitet på ditt bredband. Idag kan du som max få ut 8–20 Mbit från ADSL i nedladdning och endast 1–5 i uppladdning vilket är direkt överförbart i vilken hastighet du kan använda internet på.

Varför är fiber stabilare än ett mobilt bredband?

Det mobila bredbandet delar kapacitet med all telefoni och ett stort antal mobila bredband som påverkas av varje användare i realtid. När det är många användare samtidigt så sjunker kapaciteten och därmed hastigheten.

Fiber har en högre kapacitet från start och använder en egen frekvens som endast fördelas mellan de nyttjare som är anslutna. Kapaciteten på fibernätet är 400/400 Mbit men leverantören garanterar oss 100/100 Mbit.

Vad blir min framtida kostnad för att använda fibernätet?

Driftkostnaden till Lovö Fiber är idag 200 kr men kan över tid förändras beroende på om själva driften och underhåll av nätet förändras.

Du behöver även ansluta dig till en operatör som tar ut en månatlig avgift på ca ….

Kommer FRA tillåta ett luftburet bredband och byggnation av master?

Vad vi vet idag så finns det inga direkta hinder för en byggnation av ett luftburet fibernät. När projektet har kommit så långt att vi vet var masterna skulle behöva stå, så kan det bli aktuellt med viss modifikation.

När kommer vi kunna börja använda fibernätet?

Under förutsättning att projektet kan starta i september så är ett och ett halvt till två år en rimlig tidsplan. Vi räknar med att Lovö Fiber skall vara i drift i slutet av 2020 till mitten av 2021.

Varför tar det så lång tid?

Först behöver vi nå alla hushåll på Lovö, få in samtliga avtal och avgifter.

Entreprenaden måste upphandlas via anbudsförfarande.

Projektet skall sonderas med mastplacering, grävning och täckningsbehov.

Markavtal, tillstånd från olika myndigheter samt bygglov krävs för samtliga master och eventuell grävning. Därefter sker själva byggnationen och inkopplingen mot alla hushåll som har anslutit sig.

Finns det inget snabbare och billigare alternativ?

Inget vi kan se. Lovö har en låg täckningsgrad via det mobila nätet, som inte heller planeras att byggas ut. Vi klassas som glesbygd och med en så liten population som vi är så blir det olönsamt för de större aktörerna på fibernät att genomföra en utbyggnad av nätet för vår skull.

Vad kommer det att kosta?

Inträdesavgiften är 200 kr och betalas en gång.

Årlig driftsavgift från start 200 kr 2019, kan därefter påverkas av kommande driftskostnader.

Delbetalning/Startavgift 3 000 kr, är den avgift som måste vara inbetald före den 31 augusti.

Anslutningsavgift 18–24 000 kr, minus delbetalningen som redan har erlagts, betalas i samband med byggnation av nätet.

Total kostnad, driftskostnad undantagen 18–24 000 kr och är beroende av antalet anslutna hushåll.

Kan man få hjälp med finansieringen?

Ja, i ett samarbete mellan Lovö Fiber och Swedbank så finns det möjlighet att ansöka om ett lån. Här kan du läsa mer om det.

Var kan jag få mer information?

Här finner du länkar till en av aktörerna som finns på marknaden idag. Hos dem finner du mycket bra information om hur allt fungerar, både Privat https://www.bluecom.se/bredband-privat/, och Företag https://www.bluecom.se/bredband-foretag/.

2019-07-20 EP

Bitnami