Aktuellt

Det mesta som händer publiceras under Nyheter men du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Även om rapportering sker lite sporadiskt, så vill jag ändå säga att ett fortlöpande arbete pågår bakom kulisserna.

Det förhandlas med markägare, Länsstyrelse, kommun och några till. Placeringen i ett naturreservat gör inte processen enklare, så det kommer nog ta ett litet tag till innan vi kan rapportera om när byggnation startar.

Medlemsavgiften till Lovö Fiber (årlig avgift) 200 kr för 2022. Betalning skall göras till BG 5291-4447, ange namn och fastighetsbeteckning, så att vi kan identifiera dig som intressent.

2022-06-17

Äntligen, men för att det skall bli verklighet behöver vi din intresseanmälan, innan den 30 juni.

Nu har vi äntligen ett bra erbjudande till dig genom ett samarbete med IP Only och Telenor. Läs mer under Intresseanmälan

Många händelser och mycket arbete har lett fram till detta erbjudande.


Kallelse till årsmöte finns under nyheter!

Årsmöte i Norrby Gårds loge, 15 juni kl 19.00

Läs mer om årsmötet under nyheter – Varmt välkommen!

Vi är övertygade om att det här är framtiden för Lovö.

2019-08-06 Telia går just nu ut med ett erbjudande om att teckna mobilt fast bredband med en hastighet på 60 mbit. Det låter ju väldigt bra, men om du tänker prova, se till att det är ångerrätt på ditt avtal. Vi vet redan idag att den kapaciteten inte kan uppnås på samtliga adresser på ön.

På Hogsta Gård t ex så är teckningen så dålig att uppnått resultat endast blev 5 mbit. Har du dålig teckning från Telia på mobilen, så blir det inte bättre på det mobila bredbandet.

I dagarna har/kommer vi att ha delat ut ca 300 foldrar till samtliga brevlådor på Lovö. I foldern finns samma information som du finner här men också en uppmaning att ansluta dig senast 31 augusti. Det är då vi gör en sammanställning som visar om projektet blir genomförbart eller ej. Missa inte denna chans, gå med du också!

2019-08-02 Anbudsunderlaget börjar ta form och planeras att offentliggöras i slutet av augusti. I steg ett kommer anbudet vara uppbyggt helt i linje med Länsstyrelsens beslut, d v s med täckningsgrad för hela det sökta området.

Då vi har fått indikationer på ett stort intresse från Kungshatt, så kommer frågan om att inkludera Kungshatt i projektet, tas upp med den aktör som får anbudet. Det innebär att intressenterna på Kungshatt hinner ta fram ett underlag för för hur många fastigheter som vill ansluta sig till fibernätet.

2019-07-17 Just i dessa dagar arbetar vi aktivt med att nå alla boende på Lovö, för att fånga upp de som i framtiden kommer att behöva fiber/bredband. Känner du att du är en av de som vill ha mer information, kontakta oss gärna. Vår hemsida har du redan funnit och det finns även en FB-grupp Lovö Fiber som du kan gå med i för att få löpande information om projektet.

Arbetet med att skapa ett underlag för anbudsgivning är i full gång och här är fokus på att hela Lovön skall ha möjlighet till fiber. Det finns även ett uttryckt intresse från Kungs Hatt som kommer att tas i beaktande, längre fram, om intresset är tillräckligt stort.

Prenumerera på Lovöfibers nyhetsbrev.

Via nyhetsbrevet kommer vi att hålla dig informerad om vad som händer i projektet, men också ge dig så mycket information du behöver för att välja att gå med. Vi tror inte att vi klarar oss i framtiden, utan en riktig uppkoppling.

Bitnami