Om oss

Lovö Fiber är en ekonomisk förening med ett enda mål, skapa förutsättningar för dig som bor på Lovö att få likvärdig tillgång till fiber som övriga Ekerö/Stockholm redan har. I en mer och mer digitaliserad värld så kommer avsaknaden av ett bredband bli ett handikapp i vardagen. Att ha fiber i sin fastighet är idag lika självklart som el, vatten och avlopp.

På Lovön i Ekerö kommun planerar Lovö Fiber för en utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning. Målet är att så många som möjligt på Lovön ska ha möjlighet att framtidssäkra sina bostäder via detta radiolänkbaserade bredbandsnät. 

Vi som arbetar i Lovö Fiber:s styrelsens finner du under kontakter. Det finns även en arbetsgrupp som med gemensamma krafter arbetar mot samma mål. Känner du att du kan bidra med kunskap eller kontakter, välkommen att hjälpa till.

Vill du läsa mer om hur det fungerar så beskriver Bluecom, en av aktörerna på marknaden, det bra på sin hemsida.

I huvudsak luftburet och när det är ett måste, i marken.

Drottningholm 190522

 Nu bygger vi luftburet bredband på Lovön

Avvecklingen av telefonnätet pågår (https://pts.se/sv/privat/telefoni/fast-telefoni/forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten/) för fullt runt om i landet. Det innebär att Telia kommer att riva bort kopparnätet. Det vill säga telefontrådarna. Man anser att nätet är förbrukat. Framförallt är stolparna i dåligt skick att man av arbetsmiljöskäl inte får klättra i dom.

För dig innebär det att din hemtelefon riskerar att bli bortkopplad. Du kommer möjligen erbjudas någon form av fast telefon genom mobilnätet. Har du TV genom telefonjacket kommer det inte att fungera. Internet genom ADSL går också genom telefontrådarna.

Vi är ett antal Lovöbord som har bildat en förening för bredband (Lovö Fiber) för att framtidssäkra bredband och telefoni för Lovöborna. I våra glest bebyggda trakter blir nergrävt fiber en alltför kostsam lösning. Det vi arbetar för är en lösning med signaler genom luften mellan strategiskt placerade master och mindre paraboler på medlemmarnas husknutar (luftburet bredband). Det finns numera höghastighetsbredband via luften med obegränsad datamängd. Det finns mer att läsa på www.lovofiber.se

Den lösning som är störst kallas Air2fiber: https://www.teracom.se/air2fibre och det är en av de lösningar vi utvärderar. Vi har genom Länsstyrelsen och landsbygdsprogrammet inom EU erhållit ett beslut om bidrag på upp till drygt 2,6 miljoner för att genomföra det här om vi uppfyller deras villkor. Trots det kommer viss kostnad belasta dig som kund. Priset för anslutningen blir ca 22 000 SEK per hushåll (anslutningsavgift) beroende på hur många som ansluter sig samt ett månatligt abonnemang för din bredbandstjänst (som du väljer själv bland 2-3 tjänsteleverantörer). Läs mer på www.lovofiber.se. Ju fler vi blir desto billigare blir det så det är viktigt att vi hjälps åt att engagera grannar och vänner.

Vi har fått till en lösning med ett förmånligt privat medlemslån för de anslutna medlemmarna tillsammans med Swedbank för de som så önskar.

För att det här skall startas upp behöver vi bindande avtal med samtliga medlemmar och en delbetalning på 3000 kronor per hushåll för deltagande i föreningen. Vi vill bli minst 100 hushåll för att säkerställa bidrag och finansiering.

Frågor kan ställas till:

Patrik Sandberg Lovögården

Rolf Grönstedt Ensta

Bengt Öhman Norrby

Bitnami