Vad händer nu?

Upphandlingen av radiolänken fortskrider.

Styrelse och arbetsgrupp har kommit en bra bit längre i upphandlingen genom att prova lite olika teser och alternativ.
Den aktör som vi ser har störst möjlighet att genomföra projektet är BlueCom som är de som har resurser och kunskap nog för att kunna ro detta i hamn.

Under en tid har det testats med olika mastplaceringar för att tillse att alla som vill ansluta sig också skall få täckning nog så att det går att göra det. Det här är en process som har tagit lite tid och kanske inte är helt klart ännu, men tillräckligt nära för att kunna presentera ett förslag till FRA, SFV och andra berörda parter.

Vi kommer dessvärre inte kunna presentera en tidsplan ännu, då vi inte riktigt vet hur lång tid dessa instanser behöver för att komma tillbaka med feedback eller beslut.

Så som det ser ut idag så har vi i styrelsen en stark framtidstro, där alla pusselbitar börjar falla på plats. Men som sagt, vi vågar inte skapa en tidsplan ännu. 

Vi har en agenda som vi gärna delar med oss av.

Nästa steg är att färdigställa anbudet från BlueCom med ett pristak och en tilltänkt mastplacering. Det kan även bli aktuellt att använda mindre master/antenner på några hustak.

När detta är klart så kommer vi kunna färdigställa en överenskommelse med SFV, Vattenverket och Slottsförvaltningen gällande deras hyresgäster. OBS! den överenskommelsen kommer att gälla de som hyr fastigheter, inte de som hyr mark, de är hänvisade till att teckna egna avtal med Lovö Fiber.

Parallellt med detta så kommer FRA och Länsstyrelse få granska mastplaceringen, så att de inte har något att invända innan bygglov söks.

Så snart bygglov har erhållits så kommer projektet att kunna starta. Vi förstår att ni längtar lika mycket som vi. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bitnami